Op 15 januari 2014 is het 100 jaar geleden dat Etty Hillesum geboren werd. Dit vieren we met een mooi aanbod van lezingen, voorstellingen, cursussen die over Etty Hillesum en haar levenswijsheid gaan. Zij heeft immers door haar dagboeken en brieven veel mensen geraakt, aangezet tot nadenken en anders in het leven doen staan. Wij geven haar ervaringen graag door.

Op deze website kunnen mensen die actief de levenswijsheid van Etty Hillesum gebruiken in hun werk met anderen, hun aanbod bekend maken.

NIEUWS

Lees het artikel over Henny Tideman en haar relatie met het werk van Etty Hillesum: website.

Aankondiging Etty Hillesum Studies deel 6 Het zesde deel van de serie Etty Hillesum Studies, dat eind november zal verschijnen, kent verschillende zwaartepunten. De eerste drie bijdragen geven – elk vanuit een andere invalshoek – meer inzicht in Hillesums visie op de problemen van haar tijd. Het is opmerkelijk hoe actueel haar gedachten zijn – reden waarom nu zoveel lezers er zich door voelen aangesproken. Auteurs: Denise de Costa, Klaas Smelik en Bettine Siertsema. Daarnaast gaat het om de spiritualiteit van Etty Hillesum, een onderwerp dat met name in Italië grote aandacht heeft. Haar zoektocht naar de naam van God komt in een vanuit het Italiaans vertaald artikel van Isabella Adinolfi aan de orde, terwijl in de bijdrage van Ria van den Brandt de invloed van Hillesums lichaam op haar spirituele ontwikkeling in kaart wordt gebracht. In de derde plaats is er uitgebreid aandacht voor de vondst van twee nieuwe brieven uit de correspondentie tussen Etty Hillesum en haar leermeester Julius Spier. Auteurs: Ria van den Brandt, Denise de Costa en Alexandra Nagel. Voorts wordt in twee bijdragen een vergelijking getrokken tussen Etty Hillesum en twee belangrijke auteurs die haar hebben geïnspireerd: Aurelius Augustinus en Walter Rathenau. Auteurs: Meins Coetsier en Jurjen Wiersma. De laatste bijdrage, geschreven door Alexandra Nagel, gaat over Hillesums studiegenoot en verzetsman Jan Bool. Etty Hillesum zag het als een uitdaging om juist hem te overtuigen van haar ideeën over haat en vijandschap, die in dit zo gewelddadige jaar 2014 buitengewoon relevant blijken te zijn.
Dit portret van hem is gemaakt door de Joodse kunstenares Nettie Bromberg:Bromberg Jan Bool 1987 krant 

Herta Levi

In november verschijnt in het Tijdschrift voor biografie een artikel van Alexandra Nagel over Herta Levi. Uit de intro van het artikel: “In de persoonlijke aantekeningen van Etty Hillesum is Herta Levi de onzichtbare figuur. Zij is aanwezig in de vorm van brieven die Julius Spier van Levi ontving en een foto: Herta’s ‘starende gezicht met die geprolongeerde glimlach’ stond op de commode van Spiers slaapkamer. De verre verloofde was voer voor gesprekken en bespiegelingen, maar nimmer in levende lijve van de partij tijdens de lessen psychochirologie of op muziekmiddagen. Hillesum heeft haar nooit ontmoet, nooit gesproken, nooit zelf een brief gestuurd. Wie, vroeg ik mij af, was Herta Levi werkelijk?” 

‘De ene eeuw is het een massamoord en de volgende een economische crisis.’ Denise de Costa gaat in een artikel in het blad Spiegelbeeld in op de betekenis van Etty voor deze tijd.

In haar honderdste geboortejaar blijkt Etty Hillesum populairder dan ooit. Voor veel lezers is zij een grote bron van inspiratie. In de twee-en-een-half jaar waarin zij haar dagboeken en overgeleverde brieven schreef (van maart 1941 tot oktober 1943) maakte zij een enorme spirituele en persoonlijke groei door. Haar woorden hebben voor menig lezer een therapeutische werking. Etty Hillesum wilde graag schrijfster worden en ze wilde anderen helpen in een ‘psychologische practijk’. Die kans heeft zij niet gehad. “Maar het lijkt erop dat haar dagboekcahiers deze taak van haar hebben overgenomen?, concludeert  Ria van denBrandt. Lees verder: http://www.debezieling.nl/therapie-bij-etty-hillesum/

Het artikel ‘Figureerde EH in de Avonturen v Pieterjoris?‘ van Alexandra Nagel is gepubliceerd in Lessen en ook te lezen op: leidenuniv.academia.edu/alexandranagel.

Ter gelegenheid van de100ste verjaardag van Etty Hillesum verscheen begin januari bij Brill (Boston) ‘The Existential Philosophy of Etty Hillesum: an analysis of her diaries and Lettersmonografie’ van dr. Meins G.S. Coetsier. Het is een cultuurfilosofisch werk over Etty’s filosofie, politieke theologie en spiritualiteit. Lees verder.

‘Als doen verandert in zijn’Inzicht, tijdschrift voor wegen van radicaal zelfonderzoek
Aan de hand van dagboekfragmenten van Etty Hillesum reflecteert Anna van der Wel op de betekenis van doen en niet doen, en op het luisteren naar je oerbron, waarin Etty haar voorging. “Het is een hele reis die Etty maakt, waarin ze telkens weer oprecht beschrijft wat ze nog te leren heeft en geen verstoppertje speelt met zichzelf, want vanuit haar echt-zijn ziet zij de waarheid onder ogen.”

Hillesum als inspiratiebron -  5 VWO
Uitgeverij Balans werkt vanaf 15 januari met middelbare scholen aan een project waarin diverse 5-VWO-klassen zich laten inspireren op het werk van Hillesum. Balans werkt hierbij samen met Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Joods Historisch Museum. De scholieren zijn vrij om de vorm te kiezen die zij passend vinden. Dat kan een gedicht zijn, een toneelstuk, maar ook een lied of een schilderij. Eind april worden de mooiste inzendingen getoond in de Hollandsche Schouwburg, voormalige deportatieplaats voor Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de huidige herinneringsplek ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers. Bron: uitgeverij Balans

boekomslag

Ik zou lang willen leven – Hillesum voor jongere generaties
15 januari 2014 verscheen bij Uitgeverij Balans Ik zou lang willen leven van Janny van der Molen en Klaas Smelik. In Ik zou lang willen leven belichten Janny van der Molen en Klaas Smelik speciaal voor jongere generaties op zeer toegankelijke wijze Etty Hillesum en haar wereld. Van der Molen is kinder- en jeugdboekenschrijver. Zij publiceerde onlangs het succesvolle Buiten is het oorlog. Anne Frank en haar wereld. Zij studeerde af op Etty Hillesum. Smelik is de zoon van Etty’s vriend Klaas, die haar dagboek na de oorlog in bewaring kreeg. Hij is directeur van het Etty Hillesum Onder­zoekscentrum van de Universiteit Gent. Smelik schreef tientallen boeken, zowel voor volwassenen als kinderen.
Ik zou lang willen leven – Het verhaal van Etty Hillesum | Janny van der Molen en Klaas Smelik | ISBN 978 94 600 3691 0 | € 16,90 | Boekpresentatie: 17 januari, Middelburg. Zie agenda.

9200000015479540Altijd Etty – Op 15 januari verscheen het boek ‘Altijd Etty’ van Ton Jorna en Julika Marijn bij Uitgeverij Ten Have, in de Amstelkerk in Amsterdam om 19.00 uur. Met haar nagelaten dagboeken en brieven is Etty Hillesum nog steeds een inspiratiebron voor velen. Geïnspireerd door Etty’s bezielde innerlijk leven en diepgravend zelfonderzoek schreven docent Ton Jorna en actrice Julika Marijn het boek Altijd Etty. Nieuwsgierig naar hoe andere lezers Etty’s werk hebben beleefd en wat het hun gebracht heeft, zijn zij voor dit boek ook in gesprek gegaan met acht meer en minder bekende Nederlanders
Meer info:  www.inspirerendleven.nl

Kijk ook eens op de website van het Joods Historische Museum.